Дулаан боловсруулалтын ган

  • Heat Treatment

    Дулааны эмчилгээ

    Дулааны боловсруулалт гэдэг нь бөхөөх, өндөр температурт зөөлрүүлэх давхар дулааны боловсруулалтыг хэлнэ.Үүний зорилго нь ажлын хэсгийг сайн иж бүрэн механик шинж чанартай болгох явдал юм.Өндөр температурт хэмжилт гэдэг нь 500-650 ℃ температурт хатууруулахыг хэлнэ.
  • Heat-treated Steelpipe

    Дулаан боловсруулсан ган хоолой

    Дулааны боловсруулалт гэдэг нь бөхөөх, өндөр температурт зөөлрүүлэх давхар дулааны боловсруулалтыг хэлнэ.Үүний зорилго нь ажлын хэсгийг сайн иж бүрэн механик шинж чанартай болгох явдал юм.